Rupert Spijkerman

Laatste nieuws over de Loopbaancoach

De cirkel van zelfsturing

Een methodisch concept voor het (studie)loopbaangesprek

Lees het nieuwsbericht

Het loopbaankompas

Anders kijken naar het zelfde:het loopbaankompas.

In deze bijdrage willen we u deelgenoot maken van onze positieve ervaringen met een nieuw concept ´het loopbaankompas´ . We hebben op basis van onze eerste try-outs de indruk dat deze benadering toegevoegde waarde kan hebben vooral bij de coaching van psychisch gezonde volwassenen en jonvolwassenen bij hun loopbaanvragen en willen daarover graag met u in gesprek.
Als loopbaanbegeleider sta je voor de complexe opgave om gesprekken met mensen over hun loopbaan in goede banen te leiden. Daarvoor is het echt nodig dat je in staat bent tot wat Schön ‘reflection in and on action’ noemt.

Lees het nieuwsbericht

loopbaancoaching: wat houdt dit in

In dit artikel (in grote lijnen gebaseerd op Spijkerman, 2005) stel ik me als doel om de methodiek van loopbaancoaching zoals ik die hanteer voor u in vogelvlucht te beschrijven. Deze methodiek is gebaseerd op vijf en dertig jaar studie, onderzoek en praktijkervaring als loopbaanbegeleider en als docent theorie en methoden loopbaanbegeleiding aan de Fontys Hogeschool. Heel veel van wat ik geleerd heb over loopbaancoaching komt uit de koker van belangrijke auteurs als Bateson, Rogers, Perlz en Lowen en heeft generieke waarde voor iedere vorm van coaching. Toch is het interessant om de aandacht te richten op loopbaanzaken en hoe coaching daarbij het beste kan worden aangepakt.

Lees het nieuwsbericht

Arbeidsethos 21ste eeuw

In dit hoofdstuk wil ik met u stil staan bij het arbeidsethos, en de vervreemding die op het terrein van arbeid is ontstaan door industrialisatie en globalisering. De binding tussen werkenden en werkgevers is fragwürdig geworden. Ik ga in op een hedonistische benadering van arbeid op individueel niveau als cruciaal voor de verbinding van de kwaliteit van arbeid aan de kwaliteit van leven. Ik beantwoord van daaruit tenslotte de in de titel gestelde vraag met een volmondig ja en geef aan hoe dat arbeidsethos eruit kan zien.

Lees het nieuwsbericht

ECHTE TIJGERS ZIE JE ZELDEN!

Jaarlijks verlaten zo’n 250.000 leerlingen en studenten definitief het onderwijs met of zonder diploma. Circa 47.000 leerlingen verlaten zonder de door de overheid gewenste startkwalififcatie toch het onderwijs. Zij beschikken dan niet over een afgeronde VMBO of MBO opleiding. Zonder diploma HBO/WO vertrekken jaarlijks 25.000 studenten. Dit is 21% van de jongeren die uitstromen uit het hoger onderwijs. Ook zij volgen geen onderwijs meer en komen zo op de arbeidsmarkt. Iedereen kent in zijn directe omgeving wel een aantal jongeren, die hun studie hebben gestaakt. Zij dreigen op de arbeidsmarkt in de knel te komen, vooral nu het economisch tij al enige tijd tegen zit. Werkloosheid voor langere tijd ligt op de loer.

Lees het nieuwsbericht

Raak! loopbaanwerkboek voor jongeren

Jongeren raken het spoor bijster. Circa 40 procent van de jongeren binnen de EG kijken met zorg naar de eigen toekomst. Dit leidt tot krampachtige reacties op het vraagstuk van de keuze van vervolgonderwijs. Helaas leidt deze bezorgdheid ook tot veel studiestakers in het vervolgonderwijs. Het jaartje Australië lost meestal niks op.

Methode RAAK ! biedt nieuwe sleutels voor loopbaanplanning.

Lees het nieuwsbericht
Nieuws
De cirkel van zelfsturing
Het loopbaankompas
loopbaancoaching: wat houdt dit in
Arbeidsethos 21ste eeuw
ECHTE TIJGERS ZIE JE ZELDEN!
Raak! loopbaanwerkboek voor jongeren