Rupert Spijkerman

Ik ga voor werk dat

Ik ga voor werk dat

Ik ga voor werk dat mij boeit

Zes boeken over werk, dat jou kan boeien
Ik ga voor werk dat me raakt
Ik ga voor creativiteit
Ik ga voor de top
Ik ga voor vrijheid
Ik ga voor de ultieme uitdaging
Ik ga voor een betere wereld

- Inspireert mijn huidige werk me nog wel?
- Past die baan nog wel bij wie ik nu ben?
- Waar loop ik nou echt warm voor?

Inspiratie en 'food for thought' bij deze vragen vind je wellicht in deze zes boeken van een serie boeken van Volkskrant Banen en het Spectrum die je uitdagen je loopbaan in eigen hand te nemen. Als mede-auteur van deze boeken wil ik deze titels graag van harte bij je aanbevelen. Bijvoorbeeld als vak(antie)literatuur...

De serie is gebaseerd op zes basismotieven voor plezier in je werk: verbondenheid, creativiteit, ambitie, autonomie, uitdaging en zingeving.
Ze vormen voor veel mensen de basis voor de wijze waarop ze in hun werk staan.
In elk boek komt 1 motief uitgebreid aan bod, onder andere aan de hand van zeven interviews met mensen met verschillende banen. Ze vertellen hoe hun basismotivatie tot uiting komt in hun werk en stellen je prikkelende vragen over hoe jij zelf in je werk staat. Laat je erdoor verrassen.