Rupert Spijkerman

Loopbaandilemma

Loopbaandilemma hoe doe je dat

Loopbaandilemma's Leer- en zoekprocessen op de arbeidsmarkt

Direct te bestellen bij het LDC
Auteurs Wouter Reynaert en Rupert spijkerman
Uitgver Malmberg/LDC, Leeuwarden, herziene druk 2009, 1ste druk 1995, ISBN 90-73754-61-5

Loopbaandilemma’s was indertijd een baanbrekend boek omdat het toen voor het eerst een methodiek van loopbaanbegeleiding beschreef die gericht was op het bevorderen van zelfsturing in de loopbaan en op loopbaanweerbaarheid en niet op match-oplossingen voor loopbaanvragen.
Sinds 1995 is in feite ons basisconcept over de loopbaancirkel van zelfsturing volledig overeind gebleven. Er is wel een groot verschil. We kunnen nu veel gemakkelijker verwoorden wat we bedoelen. Toen was het verkennend en onderzoekend schrijven over. Sommige begrippen bleken achteraf daarom te weinig specifiek. Andere begrippen waren te gedetailleerd uitgewerkt. Nu zijn we in staat om de methodiek voor loopbaanbegeleiding in al zijn eenvoud glashelder neer te zetten.
In deze herziene uitgave vindt u de loopbaancirkel terug maar nu gereduceerd tot drie open dimensies, motivatie, opvattingen en leerhouding. Deze drie dimensies worden per individu en per situatie anders ingevuld.
De methodiek is aangescherpt in een twee fasenmodel waarbij voor de verkennende fase en de begeleidende fase aanwijzingen worden gegeven.
Ook deel 2 hulpmodellen heeft een facelift ondergaan. Het format van beschrijving was te complex en is vereenvoudigd. We hebben een aantal hulpmodellen weggelaten ,alle hulpmodellen geactualiseerd en aangevuld en ook enige hulpmodellen toegevoegd. Nieuw zijn de hulpmodellen:

• Logische niveau’s van communicatie over leven en loopbaan
• Grondhoudingen van waaruit mensen opereren en kansen benutten
• Het model van wens en werklijkheid
• Culturele aspecten van loopbaancommunicatie
In deel 3 hebben we de praktijk beschreven aan de hand van actuele casussen. De casussen zijn enigszins representatief voor veel voorkomende praktijksituaties
• Loopbaanbegeleiding van moeilijk bemiddelbare clienten: het zogenaamde granieten bestand
• Etnische factoren die meespelen in de communicatie over loopbaanzaken
• Vergrijzing van personeel
• Re-integratie
• Loopbaangesprekken in bedrijven

In deel 4 besteden we aandacht aan de ontwikkeling van de loopbaanbegeleider zelf. Blijven leren als professional is noodzakelijk. Ook in dit gedeelte hebben we gekozen voor meer eenvoud en werkbare hulpmodellen.