Rupert Spijkerman

Loopbaangesprekken

Loopbaangesprekken


Als het over loopbaankwesties gaat, vragen mensen niet naar informatie over een tastbare werkelijkheid. De weg naar het station kunnen ze wel vinden. De weg die ze zelf willen gaan, dat is een ander verhaal. Daar willen ze graag over praten met vrienden, met lotgenoten en vooral met vakmensen die zij kunnen vertrouwen. In dit boek beschrijft de auteur zijn kennis en ervaring als loopbaanadviseur en coach. Vijf en dertig jaar praktijkervaring. Vijf en dertig jaar praten, lezen en denken over loopbaankwesties van mensen. Waar komt het op aan bij loopbaangesprekken? Wat moet je echt doen en wat moet je vooral laten? Wat wil je bereiken in je gesprekken en hoe doe je dat dan het beste? Wat werkt bij wie in welke situatie?

In dit handboek komen alle facetten, ingangen en werkvormen rond loopbaangesprekken aan de orde. Van de basis van het loopbaangesprek – de gespreksvoering – tot de verschillende vormen van evaluatie van het begeleidingstraject. De vele voorbeelden en citaten van mensen die met de auteur praten over hun eigen loopbaan maken 'Loopbaangesprekken' extra levendig en herkenbaar. De bijlagen bevatten handige formulieren die u kunt gebruiken in uw eigen praktijk.

De auteur richt zich in dit boek tot iedereen die beroepsmatig loopbaangesprekken voert. Dat is een heel divers publiek. Leidinggevenden, schooldecanen , personeelsconsulenten, loopbaancoaches in het HBO en reintegratieconsulenten kunnen hun voordeel doen met wat de auteur te melden heeft over het voeren van loopbaangesprekken. De beroepsbeoefenaar voor wie het voeren van loopbaangesprekken nieuw is zal ongetwijfeld meer opsteken uit deze publicatie dan de oude rot, die al een eigen praktijkpatroon heeft ontwikkeld. Toch zal deze publicatie ook hem zeker boeien al was het alleen maar omdat dit hem in staat stel om de eigen praktijk en theorie te vergelijken met die van de auteur.

Deel 1 Het fundament

In hoofdstuk 1 maak ik u deelgenoot van mijn visie op de loopbaanontwikkeling van mijn cliënten. Ik beschrijf in tien punten mijn praktijktheorie. Deze theorie is mijn kompas bij het bepalen van de gespreksdoelen en gespreksonderwerpen.

In hoofdstuk 2 ga ik in op de basis van het loopbaangesprek, de gespreksvoering. Ik geef aan welke spelregels ik in acht neem bij het voeren van deze gesprekken.

In hoofdstuk 3 richt ik mijn aandacht op het proces van coaching. Wat zijn de bouwstenen van het coachproces? Ik geef aan, hoe en op welke punten ik het proces van zelfonderzoek van de cliënt bevorder. Ik beschrijf, wat ik me als doelen stel in dit coachproces.

Deel 2 De inhoud

In hoofdstuk 4 sta ik stil bij mogelijkheden om toekomstscenario’s te ontwerpen via de verbeelding. Ik beschrijf het beelddenken, als een motor voor de verbeelding van mijn cliënt. Ik laat zien hoe je de verbeelding van de cliënt kan activeren via een veelheid van werkvormen

In hoofdstuk 5 beschrijf ik de gespreksingangen, die ik gebruik om de cliënt te helpen zijn motivatie en inspiratie op te sporen, in kaart te brengen en te ontwikkelen. Ik sta stil bij manieren om de kracht van deze motivatie te beoordelen. Ik ga in op de manier waarop ik deze gesprekken voer.

In hoofdstuk 6 staat talent centraal. Het opsporen van talent, het beoordelen van talent en het ontwikkelen van talent. Ik bespreek werkvormen, die ik hierbij toepas en ga uit van vier situaties:
De cliënt weet nog niet waar hij goed in is
De cliënt vraagt zich af of hij geschikt is om een specifieke (deel)taak te verrichten
De cliënt wil zijn mogelijkheden en wat hij aan kan opnieuw bekijken
De cliënt ontvangt bedreigende informatie over wat hij wel en niet aankan.

In hoofdstuk 7 sta ik met u stil bij het besluitvormingsproces van de cliënt. Wat zijn de valkuilen waar hij in kan vallen? Ik noem er een hele serie. Ik beschrijf mogelijke strategieën om het doorhakken van de knoop te bevorderen. Ik reik een hulpstructuur aan, om argumenten en alternatieven te ordenen. Ik geef aan hoe men als de cliënt vast zit, weer beweging kan krijgen in het proces van besluitvorming. Ik rond dit hoofdstuk af met een bezinning over problemen die de cliënt heeft met het doorhakken van de knoop: angst overwinnen en afscheid nemen van wat er eerst was en nu nog is.

In hoofdstuk 8 ga ik in op de bijdrage die men als coach kan leveren om de cliënt te helpen droom en werkelijkheid bij elkaar te brengen. Ik behandel de schaalmethode. Ik sta uitvoerig stil bij het samen doelen opstellen met de cliënt en het opstellen van actieplannen. Ik beschrijf werkvormen die de cliënt helpen om zijn eigen omgeving te mobiliseren. Ik sta stil bij manieren om de cliënt te helpen de vijand in zichzelf te verslaan: anticiperen op moeilijkheden die de cliënt zal tegen komen; doorprikken van belemmerende overtuigingen; focussen op eigen kracht en energie.

In hoofdstuk 9 kom ik bij de afronding van het begeleidingtraject. Ik bespreek de verschillende vormen van evaluatie. Ik sta even stil bij het afbouwen van het contact met de cliënt en ga iets uitgebreider in op de transfer van wat de cliënt heeft geleerd over zichzelf in het contact met mij als coach.

In de bijlagen vindt u aanvullend materiaal:
Enkele formulieren, die u kunt gebruiken in uw eigen praktijk

1 Een voorbeeld van een functieanalyseformulier
2 Formulier voor zelfevaluatie coach loopbaangesprekken
3 POP-gesprek formulier
4 Het begrip Flow

Auteur: Rupert Spijkerman
ISBN 9058711161
144 blz.
 € 21,50