Rupert Spijkerman

Raak!

Raak!

RAAK! Een loopbaanwerkboek voor jongeren, Auteurs Margriet Bienemann en Rupert Spijkerman, LDC, Leeuwarden, 2002, ISBN 90-76065-69-1
Kosten 15 EURO.Helaas uit roulatie genomen.  
Jongeren raken het spoor bijster. Circa 40 procent van de jongeren binnen de EG kijken met zorg naar de eigen toekomst. Dit leidt tot krampachtige reacties op het vraagstuk van de keuze van vervolgonderwijs. Helaas leidt deze bezorgdheid ook tot veel studiestakers in het vervolgonderwijs. Het jaartje Australië lost meestal niks op.

Methode RAAK ! biedt nieuwe sleutels voor loopbaanplanning

Wie twijfelt over zijn loopbaankeuze moet meer op het individu afgestemde hulp krijgen bij het maken van zijn studiekeuze. Er moet zinvolle informatie beschikbaar zijn, zodat jongeren een verantwoorde keuze kunnen maken.

Voormalig schooldecaan Margriet Bienemann en docent beroepskeuze Rupert Spijkerman hebben daarom een nieuwe methode RAAK ! ontwikkeld ter verbetering van de loopbaanbegeleiding van jongeren van 16- 25 jaar.
"Deze methode is ontstaan op grond van de ervaring dat nogal wat jongeren moeite hebben een toekomstscenario te ontwikkelen waar zij achter kunnen staan. Dit leidt tot keuzeuitstel en keuzeuitval. Als zij niet leren vanuit de hele persoon te denken en te sturen komen zij er niet uit", aldus concludeert Spijkerman.
Samen met Bienemann heeft hij daarom onder meer in de methode RAAK een loopbaanmeter bestaande uit 14 stappen beschreven die dient als leidraad voor studenten om een planning te maken voor hun toekomst.

Het boek biedt voorts ondersteunende informatie voor scholieren en studenten, decanen in het voortgezet onderwijs, studiementoren en loopbaanadviseurs.
Het loopbaanwerkboek RAAK ! is zojuist bij Uitgeverij LDC Publicaties te Leeuwarden verschenen.
De auteurs nodigen daarin jongeren vanaf 16 jaar uit om systematisch stil te staan bij hun ervaringen en intensief over hun toekomst te communiceren. De methode Raak leert bovendien hoe dit aan te pakken , zodat het echt iets oplevert.

Op het goede spoor

Het boek bestaat uit twee delen en een internetsite. Het eerste deel heet "Op het goede spoor". Het vormt de grondslag voor de actieplannen naar de toekomst.
De auteurs behandelen zaken als "talenten" en "zelfvertrouwen" maar ook "volwassen worden" en "mijn eigen weg". Elk hoofdstuk begint met opdrachten die de situatie van de jongere analyseren. In het hoofdstuk "De droomtuin" staan opdrachten die de verbeeldingskracht aan bod laten komen. In de "chat-room" zijn communicatie en filosofie onderdelen van de aanpak. Deze aanpak moet de student meer zicht geven op wat hij of zij wil en wat realiseerbaar is.

Grond onder je voeten

Deel twee heet "Grond onder je voeten". Bienemann zegt hierover: "Hierin ligt het moment voor het daadwerkelijk maken van actieplannen. Daarmee bedoelen wij niet werken naar een eenmalig en definitief doel. Er komen steeds nieuwe elementen bij. Dit betekent: vorm blijven geven in een cyclusmodel, en past dus in een éducation permanente".
Daar hoort een stellingname bij over eigen waarden, een levensmotto, competenties die als basis dienen voor de toekomst en pas daarna beroepsvoorkeuren.

Internet site RAAK!

Op de site vindt men vooral uitleg over waar de jongere informatie kan vinden. Tevens bevat deze site aanwijzingen over hoe je moet netwerken en hoe je moet solliciteren.

Het Raak ! concept is ontwikkeld door de beide auteurs op basis van hun praktijk als loopbaanadviseur en als schooldecaan. De werkvormen zijn zorgvuldig gescreend en beoordeeld door een panel van tien deskundigen. In een pilot zijn de werkvormen nog eens getest door een groep studenten Personeel en Arbeid.

Het loopbaanwerkboek RAAK! biedt geen kant en klare oplossingen, maar is een boek dat vragen stelt. Met dit boek kunnen jongeren aan de slag om hun eigen loopbaanplan te maken.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Rupert Spijkerman
tel:0161-493301 of Fontys 0877873096 of Margriet Bienemann, 0495-540283