Rupert Spijkerman

Schooldecaan

Een handboek voor de schooldecaan

Arbeid kiezen en delen.
Auteur R. Spijkerman en A. Martens. Beide auteurs zijn als docent verbonden aan de Hogeschool Fontys en ervaren loopbaanconsultants.

De ideeën over loopbaanoriëntatie en begeleiding binnen het Voorgezet Onderwijs zijn de laatste jaren nogal veranderd. Het onlangs verschenen boek Arbeid kiezen en delen is gericht op deze nieuwste opvattingen. In drie delen komen achtereenvolgens aan bod: de visie op loopbaanontwikkeling ,de organisatorische aspecten en de praktische aanpak van binnenschoolse loopbaanbegeleiding. Nieuwkomers in het veld kunnen met dit boek meteen aan de slag. U treft suggesties voor het opzetten van een werkplan en mogelijkheden om de taken met elkaar te verdelen. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de coaching van leerlingen. De voorbeelden van lessen loopbaanoriëntatie competeren dit werk. Arbeid kiezen en delen is een multifunctionele handleiding voor iedereen die dagelijks met leerlingen omgaat. ISBN 9014 06760 7, omvang 250 pagina's Uitgever Samsom

Deze uitgave is alleen verkrijgbaar als PDF-file tegen betaling van €25 op rekening 491548397 t.n.v RMH SPIJKERMAN met vermelding van handboek schooldecaan!. Stuur me een e-mailbericht zodat ik je boek na betaling kan opsturen.