Rupert Spijkerman

Seniorcode

                  

Loopbaanplan

DE SENIORCODE - Je loopbaan na je 45ste

De situatie is veranderd. Meer van hetzelfde in de hele tweede helft van je loopbaan houdt geen stand zowel niet voor jezelf als voor je omgeving op het werk. Daarvoor verandert er teveel te snel. Omdat ook het arbeidsethos weer aan het veranderen is, is het nodig om alert te zijn als senior en niet passief deze veranderingen te ondergaan. Het is van belang dat je een herijking toepast. Je stelt opnieuw vast waar het jou om gaat en wat je kompas is en wat je koers. In deze processen is het goed om de seniorcode toe te passen . Je komt dan zeker niet tussen de wal en het schip terecht.


1 Accepteer dat je senior bent

Ouder
Je rol in de organisatie verschuift
Je neigt tot oude jongens krentenbrood met een vaste kern van relaties
Anderen gaan je anders benaderen

2 Go with the flow

In deze fase is ambitie minder belangrijk en is inspiratie vanuit je persoonlijke kern extra belangrijk

3 Blijf leren

Door te blijven leren veroudert je kennis en ervaring niet, blijf je fris en gemotiveerd, ontdek je nieuwe mogelijkheden
Wat ga jij doen om te blijven leren?
• Doe wat met gedachten die aan je knagen waar je tot nu toe te weinig mee hebt gedaan.
• Ga wel in op nieuwe mogelijkheden om andere ervaringen op te doen, waar je anders snel nee tegen zegt.
• Vraag aan je collega’s wat jij nog zou kunnen ontwikkelen als persoon in je werk.

4 Bouw met zelfkennis aan je toekomst

Zelfkennis vraagt zelfkritiek en dat is niet gemakkelijk .Illusies loslaten. En tegelijk open staan voor je dromen. Een eerlijk beeld als basis nemen voor je plannen
Denk na over je toekomst.
• Kijk in de spiegel en zie onder ogen hoe je bent
• Benoem de patronen waarin je jezelf hebt opgesloten
• Wat is je kracht en wat zijn je zwakke plekken?
• Jij laat je niet meer gek maken met verwachtingen en eisen van jezelf of anderen
• Durf vrijuit te dromen over wat je echt wilt
• Sta voor wat je bent en wilt zijn en laat je niks wijs maken

5 Benut je ervaring optimaal

Je kracht kan liggen in
• in je kennis van de geschiedenis van de organisatie waar je deel van uit maakt
• in je jarenlange ervaring met de processen waar het om draait binnen het bedrijf
• in je vakroutines, en vakkennis
• in je vermogen om sociale relaties te hanteren
• in je relativeringsvermogen
• in je onverstoorbaarheid en stabiliteit
• in je concentratie op kwaliteit

Dit maakt jou als senior geschikt voor specifieke opdrachten waarbij ervaring een belangrijke rol speelt. Afhankelijk van je persoonlijkheid kunnen dit de volgende rollen zijn:
Mentor/ coach (mensen individueel begeleiden)
Projectleider afdelingsoverstijgende projecten ( samen werken)
Docent/instructeur (vakkennis overbrengen)
Medewerker kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole ( controleren en communiceren)
Teamleider(stimuleren en inspireren)
Medewerker medezeggenschapsraad (controleren)
Innovator/productontwikkelaar (creëren )

6 Bepaal de waarden waar je achter staat

Als senior is het goed opnieuw vast te stellen wat je belangrijk vindt. Denk na of de volgende uitspraken ook op jou van toepassing zijn:
• Je voelt je sterk verbonden met het wel en wee van de organisatie waar je onderdeel van bent
• Je beseft hoeveel jaar je nog te gaan hebt in het arbeidsbestel
• Je hoeft je niet meer zonodig te bewijzen
• Je wilt in de tweede helft van je loopbaan geen tijd verspillen aan onzin

Wat is jouw uitspraak over je huidige situatie?

7 Communiceer open en maak vrienden

Juist als senior loop je het gevaar dat je netwerk van contacten gaat verouderen. De meeste van je relaties ken je al jaren. Je weet wat je aan elkaar hebt en dat betekent veel voor je. Op vergaderingen en feestjes van de zaak zoek je aansluiting bij je vertrouwde collega’s en relaties. Je behoefte om nieuwe contacten te maken wordt minder. Het risico is niet denkbeeldig dat je daar niet graag veel energie in steekt.

Contact is bovendien het middel bij uitstek om te leren en je visie op jezelf en de situatie aan te scherpen. Zonder communicatie blijf je steken in bekende patronen.
Mocht de omgang met anderen, hoger, lager of gelijkwaardig in de werkhiërarchie, voor jou een struikelblok zijn om prettig te functioneren, besteed er veel aandacht aan om dit te verbeteren:
• Hoe ziet jouw netwerk eruit?
• Wat doe je om je netwerk uit te breiden en te vernieuwen?
• Wat zijn je sterke en zwakke punten in het contact met collega´s en relaties
• Hoe veel aandacht besteed jij aan de manier waarop je contact maakt met anderen?
• Met wie zou je de contacten willen verbeteren? Hoe pak je dat aan?
• Ben je als senior een mopperaar? Hoe buig je dat ingesleten pad om?
• Ben je als senior iemand die vindt dat hij meestal gelijk heeft? Hoe terecht is dat?

auteur(s) Margriet Bienemann, Rupert Spijkerman, Martin Reekers

ISBN 90.5871.335.0
aantal pagina's 184
prijs € 21,50